Danielia ruja, keď lesom znejú nárazy lopát

Ruja je pre daniele vyvrcholením celého roku. Kvôli nej si hľadajú vhodné teritóriá a keď ich nájdu, tak si ich tvrdo bránia. Kvôli ruji sa snažia byť v optimálnej fyzickej kondícii, aby dokázali obstáť v súbojoch so svojimi rivalmi  a získať tak priazeň čo najviac danielok. Práve kvôli ruji  sa často vyčerpaním dostanú až na hranicu života a smrti. Zachovanie rodu a šírenie vlastných génov získa vyššiu prioritu ako prijímanie potravy, alebo vyhľadávanie vhodného úkrytu. Danielom ide počas ruje o všetko.

Daniel škvrnitý - Danielia ruja

Danielom pred rujou výrazne zhrubne krk, podobne ako jeleňom, či srncom. Pôsobia preto zavalitejším a mohutnejším dojmom než v období mimo ruje.

Október, mesiac danielov

V čase, keď sa v našich lesoch končí jelenia ruja a už len vysoko v horách ručia posledné rujné jelene, začína sa ruja danielov. Listy na stromoch sa sfarbujú do žlta a daniele sa postupne sťahujú na svoje tradičné rujoviská. Dobre si pamätajú, ktoré miesta boli tie najlepšie počas minulých rokov. Najmä  staré daniele sa snažia obsadiť si lukratívne miesta na rujovisku čo najskôr. Samotný priebeh ruje je dosť odlišný od srnčej, jelenej, alebo muflóniej ruje. Danielie samce si totiž nehľadajú svoje družky, ale naopak, danielky si vyberajú vhodného partnera podľa svojich preferencií a podľa svojho vkusu.

Danielky zohrávajú v ruji rozhodujúcu úlohu

Danielky zohrávajú v ruji rozhodujúcu úlohu. Výber partnera na párenie je ich výsostným právom.

Neznamená to však, že by daniele nemali na priebeh ruje vplyv. Pravidelne sa ozývajú hlbokým chrapkavým zvukom, takzvaných chŕkaním, a demonštrovaním svojej sily sa snažia získať si priazeň danielok. Keď žije v okolí väčšie množstvo danielej zveri, prirodzene sa vytvárajú rujoviská, na ktorých sa môže zdržiavať súčasne aj viac ako 10 danielov. Každý daniel si na rujovisku obsadí svoje miesto. Takéto miesta sú zvyčajne malé, môžu mať len niekoľko metrov štvorcových. Málokedy veľkosťou presiahnu 1 hektár. Jednotlivé miesta v rujovisku spolu tesne susedia, preto daniele na ich hraniciach zvádzajú časté súboje. Tie väčšinou končia únikom slabšieho jedinca. Zranenia sú len zriedkavé.

Danielka prechádza okolo danielovho miesta na rujovisku

Danielka prechádza okolo danielovho miesta na rujovisku. Ten sa snaží ju zaujať svojím chŕkaním.

Typická atmosféra danielieho rujoviska. Chŕkanie sa ozýva zo všetkých strán. Každý daniel sa snaží získať nejakú danielku pre seba.

Ten v strede je pánom

Pozícia daniela  na rujovisku ukazuje jeho postavenie v rámci populácie. Je preto veľmi dôležitá pre danielky, keď si  vyberajú  svojho partnera. Slabším danielom v okrajových častiach rujoviska sa málokedy podarí zaujať danielku. Dominantné danile v strede sa naopak často tešia prítomnosti mnohých danielok súčasne. Spravidla sú lukratívne miesta obsadené najsilnejšími danielmi v okolí. Slabšie jedince by ich jednoducho neboli schopné ubrániť  proti silnej konkurencii. Zaujímavé je pozorovať príchod nových danielok na rujovisko. Vtedy spozornejú aj daniele v okrajových častiach, ktoré boli dovtedy menej aktívne alebo dokonca podriemkavali. Začnú hlasno chŕkať, rozhrabávajú zem nohami a búchajú parožím do okolitých stromov. Ukazujú svoju silu a vitalitu dúfajúc, že danielky prídu práve k nim.

daniel pri znackovani teritoria

Daniel pri značkovní územia.

Chŕkajúci daniel sa snaží prilákať niektorú z danielok na svoje miesto.

Chŕkajúci daniel sa snaží prilákať niektorú z danielok na svoje miesto.

Keď daniel cíti, že je v jeho blízkosti rujná danielka, začne jej dvoriť. Priblíži sa k nej a ukazuje jej napnuté telo zo všetkých strán. Niekedy sa ju snažiť získať aj nežným čistením jej srsti. Ak od neho danielka neodíde, je to jasným signálom, že je pripravená. Pred samotným párením jej daniel ešte niekedy jemným šťuchnutím parožia naznačí správny postoj. Potom už ale na nič nečaká. S jednou danielkou sa krátko pári viac krát po sebe. Venuje sa jej, kým z jej pachu cíti špecifické hormóny vylučované počas ruje. Keď prestane byť danielka rujná, presunie daniel svoju pozornosť na iné danielky.

Územia danielov na rujovisku spolu tesno hraničia. Každý si označuje a bráni to svoje

Územia danielov na rujovisku spolu tesno hraničia. Každý si označuje a bráni to svoje

suboj danielov

Medzi danielmi sú časté súboje na hranici ich území. Každý sa snaží vybojovať čo najlepšie miesto na rujovisku. Návštevníci nie sú vítaní.

Extrémne vyčerpanie

Ruja trvá niekoľko týždňov a daniele sú aktívne cez deň aj v noci takmer bez prestávky. Naplno sa venujú bráneniu svojho miesta a lákaniu danielok. Na ostatné aktivity neostáva žiaden čas. Príjem potravy sa výrazne zredukuje a oddych je obmedzený na minimum. Na konci ruje môžeme pozorovať extrémne vyčerpané daniele, ktoré nezriedka na chvíľu tvrdo zaspia aj postojačky. Situáciu sa vtedy snažia využiť mladé daniele, ktoré boli doteraz vytlačené na okraj. Im ešte sila zostala a prenikajú na územie odpočívajúceho daniela. Ak ten nie je dostatočne pozorný, môžu ho aj napadnúť, aby územie získali na trvalo. Ich parožie je síce menšie, ale často ostro zakončené. Zranenia, ktoré môžu spôsobiť sú naozaj nebezpečné. Najmä staré daniele, ktoré boli aktívne nepretržite od začiatku ruje môžu na svoje vyčerpanie doplatiť ku koncu ruje svojim životom. O tom je  však život v prírode. Silnejší prežije a ten, ktorý splnil svoje poslanie odchádza.

Rujou vyčerpaný daniel

 Dominantné daniele trávia na rujovisku celé dni. Ku koncu ruje sa únava nahromadí až natoľko, že zaspávajú priamo na svojom mieste. Vtedy sa môžu stať obeťou napadnutia slabších jedinov, ktorí sa snažia získať ich miesto.

Koniec dobrý, všetko dobré

Skryté a netradičné divadlo s názvom "Danielia ruja" sa opakuje každý rok. Vďaka nemu sa  každú jar rodia nové mláďatá. Keď z rujoviska odíde posledná danielka, nadšenie danielov opadne a ruja sa pozvoľna končí. Za posledné týždne zo seba daniele vydali obrovské množstvo energie. Prichádza však zima a aby ju prežili, musia rýchlo získať späť stratené kilogramy. Z doterajších rivalov na život a na smrť sa opäť stávajú kamaráti. Daniele vytvoria menšie skupinky a  začnú hľadať tie najvýživňejšie zdroje potravy. V skupinkách zostanú až do ďalšieho roku. Potom sa s novými skúsenosťami opäť pokúsia ovládnuť rujovisko a získať priazeň čo najvyššieho počtu danielok.

daniel skvrnity